Επιστροφή στην κορυφή
Fotonica 2021

Fotonica 2021

  • 75352 Προβολές
  • Μου αρέσει

19 // 27 Νοεμβρίου 2021

Fusolab 2.0, Citylab 971 Ex Cartiera Salaria, Roma, Italy

  • 19 // 27 Νοεμβρίου 2021 | Pavilion 1, Citylab 971 Ex Cartiera Salaria, Roma, Italy
  • 19 // 27 Νοεμβρίου 2021 | Pavilion 2, Citylab 971 Ex Cartiera Salaria, Roma, Italy
  • 19 // 27 Νοεμβρίου 2021 | Exhibition Area, Fusolab 2.0, Roma, Italy
  • 22 // 25 Νοεμβρίου 2021 | Classroom 2, Classroom 1, Fusolab 2.0, Roma, Italy
  • 20 // 27 Νοεμβρίου 2021 | Bar, Fusolab 2.0, Roma, Italy

Festival

Πρόγραμμα

Κυριακή, 21 Νοεμβρίου 2021

Fusolab 2.0 // Exhibition Area

Citylab 971 Ex Cartiera Salaria // Pavilion 2