Επιστροφή στην κορυφή

Learnings: All Most recent 630


AV Real Time Interaction

AV Real Time Interaction

 • Lecture
PixFoil

PixFoil

75 προβολές


0 μου αρέσει
Queer Audio Visuals Culture

Queer Audio Visuals Culture

 • Lecture
Multiple authors

2 συγγραφείς

123 προβολές


0 μου αρέσει
AVnode Open Panel

AVnode Open Panel

 • Lecture
Multiple authors

11 συγγραφείς

141 προβολές


0 μου αρέσει
Augmented Reality in art and culture projects

Augmented Reality in art and culture projects

 • Lecture
Multiple authors

2 συγγραφείς

124 προβολές


0 μου αρέσει
TouchDesigner Intermediate by Andrew Quinn [120 €]

TouchDesigner Intermediate by Andrew Quinn [120 €]

 • Workshop
Andrew Quinn

Andrew Quinn

135 προβολές


0 μου αρέσει
MusicUpNose Concerto Interattivo per bambini

MusicUpNose Concerto Interattivo per bambini

 • Workshop
Andrea Marinelli

Andrea Marinelli

132 προβολές


0 μου αρέσει
Symposium #4: Seeing sounds. Performing audiovisuals in real-time, AI and future cinema

Symposium #4: Seeing sounds. Performing audiovisuals in real-time, AI and future cinema

 • Lecture
Live Cinema Festival

Live Cinema Festival

188 προβολές


0 μου αρέσει
Symposium #3: Seeing sounds. Performing audiovisuals in real-time, AI and future cinema

Symposium #3: Seeing sounds. Performing audiovisuals in real-time, AI and future cinema

 • Lecture
Live Cinema Festival

Live Cinema Festival

174 προβολές


0 μου αρέσει
Symposium #2: Seeing sounds. Performing audiovisuals in real-time, AI and future cinema

Symposium #2: Seeing sounds. Performing audiovisuals in real-time, AI and future cinema

 • Lecture
Live Cinema Festival

Live Cinema Festival

238 προβολές


0 μου αρέσει
LPM 2021 Presentation

LPM 2021 Presentation

 • Lecture
LPM Live Performers Meeting

LPM Live Performers Meeting

200 προβολές


0 μου αρέσει
Audiovisual Objects Made of Grains and Particles

Audiovisual Objects Made of Grains and Particles

 • Workshop
Tadej Droljc

Tadej Droljc

294 προβολές


0 μου αρέσει
Poemata

Poemata

 • Project showcase
 • Electroacoustic
Dario Pagliaricci

Dario Pagliaricci

342 προβολές


0 μου αρέσει
avatars4all

avatars4all

 • Workshop
Eyal Gruss

Eyal Gruss

395 προβολές


0 μου αρέσει
Circuit bending digital Toycams

Circuit bending digital Toycams

 • Workshop
 • Experimental Electronics
der Warst

der Warst

324 προβολές


0 μου αρέσει
In The Beginning There Was Light

In The Beginning There Was Light

 • Lecture
Mia Makela

Mia Makela

253 προβολές


0 μου αρέσει
TouchDesigner Intermediate by Andrew Quinn [80 €]

TouchDesigner Intermediate by Andrew Quinn [80 €]

 • Workshop
Andrew Quinn

Andrew Quinn

315 προβολές


0 μου αρέσει
Resolume Wire Presentation

Resolume Wire Presentation

 • Project showcase
Resolume

Resolume

295 προβολές


0 μου αρέσει
Live Coding with Hydra + Orca [80 €]

Live Coding with Hydra + Orca [80 €]

 • Workshop
ThreeFlyLords

ThreeFlyLords

356 προβολές


0 μου αρέσει
Resolume Wire Workshop [150 €]

Resolume Wire Workshop [150 €]

 • Workshop
Resolume

Resolume

290 προβολές


0 μου αρέσει
Feedback effect for your performance

Feedback effect for your performance

 • Workshop
 • Experimental Electronics
Multiple authors

2 συγγραφείς

409 προβολές


0 μου αρέσει
Vjing workshop

Vjing workshop

 • Workshop
FLxER

FLxER

790 προβολές


0 μου αρέσει