Επιστροφή στην κορυφή

Learnings: All Most recent 672


Performance, Videomapping e installazioni artistiche audio-visive

Performance, Videomapping e installazioni artistiche audio-visive

 • Lecture
Gianluca Del Gobbo

Gianluca Del Gobbo

132 προβολές


0 μου αρέσει
SUPERCAZZOLA

SUPERCAZZOLA

 • Workshop
Art Blue

Art Blue

362 προβολές


0 μου αρέσει
Ring Of Ice

Ring Of Ice

 • Project showcase
Art Blue

Art Blue

431 προβολές


0 μου αρέσει
Supercazzola. Bard Ko-Mu AI.

Supercazzola. Bard Ko-Mu AI.

 • Workshop
Art Blue

Art Blue

407 προβολές


0 μου αρέσει
Notch Basic Boosted workshop - focused on Vjing and Videomapping - english/spanish

Notch Basic Boosted workshop - focused on Vjing and Videomapping - english/spanish

 • Workshop
CHINDOGU

CHINDOGU

670 προβολές


0 μου αρέσει
The soundscape creative process on Unreal Engine enviroments

The soundscape creative process on Unreal Engine enviroments

 • Workshop
Multiple authors

2 συγγραφείς

520 προβολές


0 μου αρέσει
Interactive motion graphics with TOOLL3

Interactive motion graphics with TOOLL3

 • Workshop
pixtur

pixtur

583 προβολές


0 μου αρέσει
WAAM

WAAM

 • Lecture
WAAM

WAAM

271 προβολές


0 μου αρέσει
Composing Visual Music with Videosync

Composing Visual Music with Videosync

 • Workshop
Multiple authors

2 συγγραφείς

994 προβολές


0 μου αρέσει
Experimental sound and visual landscaping

Experimental sound and visual landscaping

 • Workshop
Antonio Isaac

Antonio Isaac

400 προβολές


0 μου αρέσει
Live Cinema, The Art Beyond Visuals

Live Cinema, The Art Beyond Visuals

 • Workshop
Antonio Isaac

Antonio Isaac

655 προβολές


0 μου αρέσει
A.I. Composing with MaxJitter

A.I. Composing with MaxJitter

 • Workshop
Tatsuru Arai

Tatsuru Arai

597 προβολές


0 μου αρέσει
Human Input Devices with TouchDesigner

Human Input Devices with TouchDesigner

 • Workshop
Multiple authors

2 συγγραφείς

977 προβολές


0 μου αρέσει
LPM 2023 Welcome

LPM 2023 Welcome

 • Project showcase
LPM Live Performers Meeting

LPM Live Performers Meeting

652 προβολές


1 μου αρέσει
TAKEOVER.EP7

TAKEOVER.EP7

 • Project showcase
TS/CN

TS/CN

741 προβολές


0 μου αρέσει
Mastering MIDI for live coding

Mastering MIDI for live coding

 • Workshop
Fabio Cortés

Fabio Cortés

533 προβολές


0 μου αρέσει
Projection Mapping Workshop - Resolume Arena

Projection Mapping Workshop - Resolume Arena

 • Workshop
Grasshopper

Grasshopper

791 προβολές


0 μου αρέσει
TANT - Tecniche Antiche e Nuove Tecnologie: Videomapping per Pasolini

TANT - Tecniche Antiche e Nuove Tecnologie: Videomapping per Pasolini

 • Workshop
Multiple authors

3 συγγραφείς

1586 προβολές


0 μου αρέσει
Visual Creation for Live Performance

Visual Creation for Live Performance

 • Workshop
Konx-om-Pax

Konx-om-Pax

1264 προβολές


0 μου αρέσει
Meet the artists #4

Meet the artists #4

 • Lecture
Multiple authors

2 συγγραφείς

1410 προβολές


0 μου αρέσει
Meet the artists #1

Meet the artists #1

 • Lecture
Multiple authors

3 συγγραφείς

1501 προβολές


0 μου αρέσει