Επιστροφή στην κορυφή

Performances: All Most recent 4536


It's everywhere

It's everywhere

 • AV Performance
 • Video Theatre
 • Experimental Electronics
HADEER OMAR

HADEER OMAR

71 προβολές


0 μου αρέσει
B-Visionary - Augmented Reality art

B-Visionary - Augmented Reality art

 • AV Installation
B-VISIONARY

B-VISIONARY

126 προβολές


0 μου αρέσει
Instancing

Instancing

 • AV Performance
 • Generative
 • Experimental Electronics
Multiple performers

2 ερμηνευτές

93 προβολές


0 μου αρέσει
Instancing

Instancing

 • AV Performance
 • Generative
 • Experimental Electronics
Multiple performers

2 ερμηνευτές

70 προβολές


0 μου αρέσει
Bosque de las Almas VR Experience

Bosque de las Almas VR Experience

 • AV Installation
Antonio Isaac

Antonio Isaac

100 προβολές


0 μου αρέσει
Birdsong of a hyperorganism

Birdsong of a hyperorganism

 • AV Performance
 • Live Cinema (Narrative)
 • Experimental Electronics
Ary Ehrenberg

Ary Ehrenberg

83 προβολές


0 μου αρέσει
Voz de Iztaccíhuatl World Premiere ft. Eryngium proteiflorum

Voz de Iztaccíhuatl World Premiere ft. Eryngium proteiflorum

 • AV Performance
 • Live Cinema (Narrative)
 • Experimental Electronics
Antonio Isaac

Antonio Isaac

108 προβολές


0 μου αρέσει
Tempi morti

Tempi morti

 • AV Performance
 • Live Cinema (Narrative)
 • Electroacoustic
Eleonora Danco

Eleonora Danco

100 προβολές


0 μου αρέσει
adVRentures in your brain

adVRentures in your brain

 • VJ Set
 • Live Cinema (Narrative)
 • Experimental Electronics
VRAKTAL

VRAKTAL

97 προβολές


0 μου αρέσει
Fractalian Church

Fractalian Church

 • AV Performance
 • Live Cinema (Narrative)
 • DnB
VRAKTAL

VRAKTAL

159 προβολές


0 μου αρέσει
Mye_Taai - 'Rave Club For Two' (w- Obscenity State)

Mye_Taai - 'Rave Club For Two' (w- Obscenity State)

 • AV Performance
 • Live Cinema (Narrative)
 • Experimental Electronics
Multiple performers

4 ερμηνευτές

371 προβολές


0 μου αρέσει
Uncanny Light

Uncanny Light

 • AV Performance
 • Live Cinema (Narrative)
 • Experimental Electronics
Agustin Bombus

Agustin Bombus

167 προβολές


0 μου αρέσει
fast_reorganization_0_1_2

fast_reorganization_0_1_2

 • VJ Set
 • Generative
 • Techno
electrons are real (Robert Oetting)

electrons are real (Robert Oetting)

206 προβολές


0 μου αρέσει
travel-distortion

travel-distortion

 • AV Performance
 • Generative
 • Experimental Electronics
electrons are real (Robert Oetting)

electrons are real (Robert Oetting)

140 προβολές


0 μου αρέσει
Chikara

Chikara

 • AV Performance
 • Live Cinema (Narrative)
 • Experimental Electronics
Farja

Farja

208 προβολές


0 μου αρέσει
Bosque de las Almas ft. Little beings II

Bosque de las Almas ft. Little beings II

 • AV Performance
 • Live Cinema (Narrative)
 • Experimental Electronics
Antonio Isaac

Antonio Isaac

157 προβολές


0 μου αρέσει
zerez

zerez

 • AV Performance
 • Generative
 • Techno
zerez

zerez

354 προβολές


2 μου αρέσει
Strasse 614

Strasse 614

 • AV Performance
 • Video Theatre
 • Experimental Electronics
Multiple performers

2 ερμηνευτές

167 προβολές


0 μου αρέσει
The Augment

The Augment

 • AV Performance
 • Generative
 • Experimental Electronics
LVA

LVA

349 προβολές


0 μου αρέσει
Meta Future

Meta Future

 • AV Performance
 • Live Cinema (Narrative)
 • Techno
Stanislav Glazov

Stanislav Glazov

276 προβολές


0 μου αρέσει
A Stubborn Illusion

A Stubborn Illusion

 • AV Performance
 • Generative
 • Electroacoustic
Multiple performers

2 ερμηνευτές

380 προβολές


0 μου αρέσει