Επιστροφή στην κορυφή
chicane
[Το κείμενο διατίθεται μόνο στα Αγγλικά] Fusing their practices of sound design along with the uncertainty of Cairo’s constantly evolving soundscapes, band members Hussein Marei and Amin Mourad utilize the medium of sound attempting to conceptually recreate a local carienne soundscape.

Παραστάσεις (1)