Επιστροφή στην κορυφή

Open Call: Video Mapping Contest

  • 598 Προβολές
  • Μου αρέσει

[Το κείμενο διατίθεται μόνο στα Αγγλικά] The association Rencontres Audiovisuelles organise a Video Mapping Contest as part of the Video Mapping Festival #6.

This contest is open to international submissions, to professionals and students in cinema, animation, digital arts, graphic design, video games, etc.

The candidates are selected based on application files and carry out the creation with the help of a grant awarded by the organiser.

The creations have to be created for the facade of the Lille Palace of Fines Arts, according to a given matrix and participants are free to choose the theme. The public screening will take place on Friday 7th and Saturday 8th of April 2023, in the evening.

In addition to the grant given for the creation, the two winners will receive a 4 000€ grant to propose a creation, one for the next edition of the Video Mapping Festival, the other for the Lyon Festival of Lights.

1 – Application files on request by email: elsa@rencontres-audiovisuelles.org
2 – Deadline for submission of applications: 24th of December 2022
3 – Announcement of the selected applicants: beginning of January 2023
4 – Reception of projection files: 24th of March 2023
5 – Showing of selected projects:7th and 8th of April 2023


Deadline: 24.12.2022